Vi kan vara din egen ekonomiavdelning

Som företagare vet vi att du har en massa krav på dig som du ska uppfylla; årsredovisningen ska in, ROT och RUT ska sökas, kontrolluppgifter ska skickas in, skatten ska betalas… För att du ska kunna ägna dig åt din kärnverksamhet så är det viktigt att det blir gjort så smidigt som möjligt. Vi är stolta både över vår auktorisation som försäkrar dig om att lagar och regler följs samt över att vi har god kännedom om de digitala verktyg och nya arbetssätt som hela tiden tillkommer som kan göra företagandet ännu enklare för dig.

Att vi är små ger dig stora möjligheter. Det är helt enkelt enklare för oss att anpassa oss efter dig och den snabba utveckling som sker inom redovisningsområdet just nu. Alla förtjänar en engagerad rådgivare som använder sin erfarenhet för att se just dina möjligheter.

Varför våra kunder anlitar oss

Våra kunder anlitar oss för att få hjälp med ekonomiska frågor, vanligast är hjälp med bokslut, redovisning och deklaration. Vi hjälper även till med budget/prognos, kalkylering, starta upp företag eller att ändra verksamhetsform etc.

Vår organisation är liten och kostnadseffektiv

Utöver våra egna kompetenta medarbetare har vi ett stort nätverk av grundligt utvalda samarbetspartners som hjälper oss med de frågor vi själva inte kan lösa. Det kan vara till exempel webbaserade programvaror, juridik och marknadskommunikation.